Soğutma işlemi, soğutma grupları tarafından yapılır. Soğutma gruplarının ana parçaları: soğutucu akışkan, kompresör, genleşme valfi, evaparatör ve kondenserdir. Soğutucu akışkan, bir ortamdaki ısıyı absorbe ederek diğer ortama taşır. Soğutucu akışkanın genel olarak aşağıdaki özelliklere sahip olması istenir.

  • Buharlaşma gizli ısısı yüksek , buharlaşma sıcaklığı oldukça düşük olmalıdır.
  • Kritik sıcaklığı ve basıncı yüksek olmalıdır.
  • Çevreyi kirletmemeli, ozon tabakasına zarar vermemelidir.
  • Kimyasal olarak aktif olmamalı, tesisat malzemeleri ve kullanılan yağ ile reaksiyona girmemeli, yağın özelliğini bozmamalıdır.
  • Kimyasal olarak ayrışmamalı, yanıcı, patlayıcı, zehirleyici olmamalıır.
  • Ucuz olmalıdır.
  • Kaçak olması durumunda kolay tesbit edilmesine imkan veren özelliği (koku, renk gibi) olmalıdır.
  • Özgül hacmi küçük, viskozitesi düşük olmalıdır.

Günümüzde kullanılan başlıca soğutucu akışkanlar : R134a : R134a (CF2CH2F), termodinamik ve fiziksel özellikleri bakımdan R12 ye en yakın alternatif soğutucudur. Düşük sıcaklık için çift kademe sıkıştırma gereklidir. Ozon tüketme katsayısı sıfır olup, günümüzde en çok kullanılan soğutuculardan biridir. Araç klimalarında, evsel ve ticari soğutucularda kullanılmaktadır. Mineral yağlarla uyumlu olmadığı için poliolester veya poliolalkalinglikol bazlı yağlarla kullanılmalıdır.