Isıtma sistemlerinde dört tip akışkan kullanılır. Isı enerjisinin taşınmasını sağlayan akışkan türlerine göre, ısıtma sistemleri adlandırılmaktadır.

Sıcak Sulu Isıtma Sistemi : Maliyetinin ucuz olmasına karşılık ısıyı en iyi taşıyan akışkan sudur. Çıkış suyu sıcaklığı 110°C ye kadar olan sistemlerdir. Günümüzde bina ısıtmalarında genelde sıcak sulu ısıtma sistemleri kullanılmaktadır. Sıcak sulu ısıtma sistemleri, genelde 80 derece gidiş ve 60 derece dönüş sıcaklığına göre dizayn edilirler. Yerden ısıtma sistemi yapılacaksa, 55 derece gidiş ve 45 derece dönüş sıcaklığı alınır.

Kızgın Sulu Isıtma Sistemi : Çıkış suyu sıcaklığının 110 derecenin üstünde olduğu sistemlerdir. Büyük kapasiteli bölge ısıtmalarında, proses ısıtmalarında kullanılır.

Buharlı Isıtma Sistemi : Yüksek sıcaklık ve yüksek ısı taşıma özelliğinden dolayı, büyük tesislerde ve proses ısıtmalarında tercih edilir.

Kızgın Yağlı Isıtma Sistemi : Su sıcaklığı arttığında, paralel olarak ısı taşıyan tesisatın basıncı da artar. Tesisat basıncının artmasından dolayı maliyetlerde artar. İlave emniyet şartlarınında yerine getirilmesi gerekir. Bu sebeplerden dolayı, yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyulan proses ısıtmalarında tercih edilir.

Konfor ısıtma sistemlerinde genelde düşük sıcaklıklı kazanlar kullanılır. Dönüş suyu sıcaklığının, 50°C nin altında olduğu doğalgaz yakıtlı ısıtma sistemlerinde, yüksek verimli yoğuşmalı kazanlar kullanılmalıdır. Konfor ısıtma sistemlerinde verimi arttırmak için, dış ve iç hava sıcaklıklarına bağlı çalışan programlanabilir otomasyon sistemleri, oransal kontrollü brulörler, ekonomizörler, frekans inverterli sirkülasyon pompaları, ısıtılan mahallerde termostadik kontrol ekipmanları, ısı geri kazanım cihazları, standartlara uygun hesaplanmış ve düşük ısı geçirgenliğine sahip izolasyon malzemeleri kullanılmalıdır.